Database Error. System Administrator has been notified and this problem will be solved as soon as possible. We are sorry for the inconvenience. Primăria Sectorului 3 | BUCUREŞTI SECTORUL 3, BUCUREŞTI, Romania
Adresă:
Calea Dudeşti, Numar 191
BUCUREŞTI SECTORUL 3, BUCUREŞTI
Romania
telefon:
vezi telefon021.318.03.23/28
fax:
vezi fax021.318.03.04
website:
http://www.primarie3.ro
Contactaţi această Companie

Descriere

Sectorul 3, găzduiește una dintre cele mai importante zone cultural-istorice ale orașului, Centrul Istoric al Bucureștiului, care cuprinde o serie de importante clădiri-monument. De aici s-a ridicat vechiul București, începând cu veacul al XVI-lea în jurul Curţii Domnești, care devenise reşedinţa oficială a voievozilor munteni.
Una dintre cele mai vechi artere bucureştene este strada Lipscani. Iniţial ea s-a numit Uliţa Mare. Numele de Lipscani l-a luat după mijlocul secolului al XVIII-lea de la oraşul german Leipzig, numit de români Lipsca. Strada Lipscani a fost şi rămâne una dintre principalele străzi comerciale ale oraşului, un adevărat ax al Centrului Vechi al Bucureștiului.
Hanul lui Manuc
Hanul a fost construit în anul 1808, pe o parte din teritoriul care a aparţinut Curţii Domneşti. Proprietarul, Manuc Bey Marzaian, figură importantă a timpului său, a jucat un rol deosebit în evenimentele vremii. Negustor, mare proprietar, slujbaş domnesc, om politic, diplomat, Manuc a fost implicat în special în evenimentele legate de războiul ruso-turc din 1806-1812, când a salvat Bucureştiul de două ori de la jaf şi incendiu. Hanul lui Manuc era, alături de Turnul Colței, cel mai reprezentativ monument din Bucureşti. În Hanul lui Manuc s-au purtat negocierile dintre ruşi şi turci şi s-a semnat pacea din 1812, iar în 1818 hanul era primul dintre hanurile mari din oraş. În 1836, hanul a fost scos la vânzare, iar din 1842 aici a fost sediul Sfatului Orăşenesc. Refăcut în 1874, s-a deschis sub numele de hotel Dacia.
Biserica Stavropoleos
În pisania de la intrare se spune că Biserica Stavropoleos a fost făcută “cu toată cheltuiala Cucernicului Ieromonah şi Arhimandrit Ioanichie în anul 1727 octombrie 30″. Numele bisericii vine de la localitatea Stavropole (Stavropoleos) din Grecia, unde ctitorul ei a fost mitropolit. Biserica a simţit din plin vitregia timpului. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea ea era ameninţată de ruină. Cutremurele din 1802 şi 1832 i-au distrus turla şi clopotniţă. Restaurarea lăcaşului s-a făcut între anii 1904 și 1908 după planurile şi sub conducerea arhitectului Ion Mincu. Lucrările au continuat şi după moartea lui Mincu, fiind terminate după primul război mondial. Datorită simţului artistic şi priceperii arhitectului Ion Mincu, biserica şi-a păstrat frumuseţea, fiind unul dintre cele mai valoroase monumente ale secolului al XVIII-lea.
Banca Naţională a României
Clădirea Băncii Naţionale a României a fost ridicată după planurile arhitecţilor francezi Cassien Bernard şi Albert Galleron, în 1883. Locul actualei bănci a fost ocupat de unul dintre cele mai cunoscute hanuri bucureştene – hanul Şerban Vodă. Construit după 1680, hanul era foarte întins, ocupând un spaţiu cuprins între străzile Lipscani, Smârdan şi Doamnei. De-a lungul timpului, hanul a trecut prin incendii şi cutremure, ajungând cu greu până în 1883, când a fost dărâmat pentru a face loc edificiului B.N.R.
Palatul Șuțu
Clădirea a fost construită în jurul anilor 1833-1835, după proiectele a doi arhitecţi vienezi Johann Veit şi Conrad Schwink. Palatul a fost ridicat pentru marele postelnic Costache Grigore Șuțu. Aspectul interior datează de la 1862 şi este creaţia sculptorului şi decoratorului Karl Storck. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Palatul Suțu a fost, alături de casele Oteteleșanu, unul dintre cele mai frecventate locuri de recepţii din Bucureşti. Din anul 1956, clădirea a devenit Muzeului Municipiului Bucureşti.
Piaţa Universităţii
Pe locul Pieţei Universităţii de astăzi, pe graniţa dintre Sectorul 3 şi Sectorul 1 se găsea Mănăstirea Sfântul Sava, chiliile acestui locaș de cult fiind martorele începutului învăţământului naţional. Pe vremea lui Constantin Brâncoveanu aici funcţiona o şcoală cu caracter general, care în secolul al XVIII-lea se reorganizează sub numele de Academia Domnească, pentru ca în 1918 în acest loc Gheorghe Lazăr să pună primele baze ale învăţământului românesc: Universitatea București.

Alte informaţii

Persoana de contact /Functia: Robert Sorin Negoiţă

Telefon persoana de contact: 021.318.0335

Cod Unic de Inregistrare: 4420465

Nr. Inregistrare: -

Produse sau servicii: - Proiecte
- Investitii

Metode de plata: Transfer bancar